شما اینجا هستید : خانه  »  حامد همایون

مطالب یافت شده برای دسته بندی : حامد همایون

دانلود آهنگ میروم از پس این قصه به جایی برسم

دانلود آهنگ میروم از پس این قصه به جایی برسم

دانلود آهنگ میروم از پس این قصه

دانلود آهنگ میروم از پس این قصه به جایی برسم

دانلود آهنگ میروم از پس این قصه به جایی برسم
می روم از پس این قصه به جایی برسم
یا به هر آدمک بی سروپایی برسم
می روم بلکه مرا این سفر آرام کند
غم دل کندن من قلب تورا رام کند
رفتنم مصلحتی نیست بدان مجبورم
این همه حادثه کافیست بدان مجبورم
خوب من با دگران زمزمه کردن غلط است

♫♫♫♫♫♫♫

میروم از پس این قصه به جایی برسم

♫♫♫♫♫♫♫

بی وفایی غلط و همهمه کردن غلط است
بعد من یار زیاد است مبارک بادت
یار نه بار زیاد است مبارک بادت
می روم از دلت اما عقب سر نگران
تو بمان و دگران وای به حال دگران
می روم از پس این قصه به جایی برسم
یا به هر آدمک بی سروپایی برسم
دانلود آهنگ میروم از پس این قصه به جایی برسم

دانلود آهنگ